طراحی پوشش فوق آب‌گریز برای مقابله با یخ‌زدگی بدنه هواپیما

گر در زمستان بخواهید سوار هواپیما شوید و پروازتان به‌خاطر برف روبی باند [...]