پوشش های سوپرآبگریز پلی­ یورتانی به خاطرخاصیت آسان تمیزشوندگی (دارای زاویه تماس آب با سطح بالای 145درجه) آب را به طورکامل ازخود دورکرده و درمقایسه با پوشش تجاری پلی­ یورتان جذب آب را تا ۸۰ درصد کاهش می­دهند. ازگذشته پوشش های ضدخوردگی اپوکسی و پلی یورتان برروی سطوح اعمال شده ­اند که با وجود خواص خوب نمی توانند از تجمع آب برروی سطح جلوگیری کنند. پوشش ­های سوپر آبگریز ساخته شده در شرکت مارال پوشش از دو بخش اصلی (پلی ال) و سخت کننده (پلی ایزوسیانات) تشکیل شده است. بخش سوپرآبگریز این پوشش حاوی مواد نانو است. از مزایای این این پوشش آماده مصرف بودن آن است و نیازی به رقیق کردن ندارد.

این محصول در کاربردهای زیر می تواند به کار برده شود:

مارال پوشش نانو ارائه دهنده پوشش های سوپر آبگریز

ارتباط با ما